คลิกที่นี่เพื่ออ่าน :: ประกาศ ::

FACEBOOK:โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดการประชุมผู้ปกครองในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 17 มกราคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพชรดำรง ประเภทที่4 ม.1 ปีการศึกษา 2564

หนังสือแจ้งหยุดการเรียนการสอน 13-15 มกราคม 64

ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษา :: ม1 ,ม2 , ม.3 ,ม4 ,ม.5, ม.6

ตารางเรียน 2/2563 :: ม.1,ม.2,ม.3,ม.4,ม.5,ม.6
ครูและบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

 

url and counting visits
เริ่มนับตั้งแต่ 07 กันยายน 2013