โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น แห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มอบโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ในงานประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2566