โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย นายปรัตถกร เฟื้องสท้าน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดThailand Junior Water Prize (TJWP) 2024 โดยมีครูที่ปรึกษา คือ ครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว