โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นเยาวชนทั่วโลก

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับครูพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นเยาวชนทั่วโลก (13th Preparatory training in japan for overseas teacher) โดยเป็น 1 ใน 10 ประเทศ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์เจแปนฟาวน์เดชั่น อุราวะ จ.ไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

Message us