โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนายชีวัน สันธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) เพื่อเข้าร่วมการอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ เมืองรูอ็อง แคว้นนอร์มองดี ประเทศฝรั่งเศส

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนายชีวัน สันธิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) และเลขาฯ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงราย ได้รับการคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ เมืองรูอ็อง แคว้นนอร์มองดี ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565

Message us