โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รายการThe Award Announcement of The 8th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2022)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพณทรรศน์ ชัยประการ นายปรวัฒน์ ดอนทะนาม และ นายสิรวิชญ์ เหลาลาภะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จาการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์รายการThe Award Announcement of The 8th ASEAN Student Science Project Competition (ASPC 2022)โดยมีเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และกัมพูชา โดยการประกวดฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565