โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ด้วย วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีถือว่าเป็น “วันลูกเสือแห่งชาติ” เป็นวันที่ลูกเสือไทยเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือฉบับแรก

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยนายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง