โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบีที่ 9 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2565