โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครูสร้างได้” ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการสังคมหัวแข็ง ปี 6 โรงเรียนหัวแข็ง “ครูสร้างได้” ปีการศึกษา 2564 รณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์