โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และเหรียญทองระดับภูมิภาค ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 YSC 2022

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และเหรียญทองระดับภูมิภาค ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 YSC 2022 โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร์ นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว และนางสาวนาถยา อุตมา