โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ (รูปแบบออนไลน์) ในมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2021

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ (รูปแบบออนไลน์) ในมหกรรมภาษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2021 (Silapasat Language Festival) โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ในหัวข้อ “ภาษาฝรั่งเศสกับการทำงาน (Le français au travail)” ได้แก่ นายศิรวิชญ์ คุณยศยิ่ง และ นางสาวคูณณัฐา หิรัญญวิภาดา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5.92. รางวัลชมเชย การแข่งขัน Tiktok ภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ “อาชีพในฝันของฉัน (le métier de mon rêve)” ได้แก่ เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปาเคีย เด็กหญิงอ้อม เพชรวิไล และเด็กหญิงชนิสรา สิงห์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9