โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย