แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565