แจ้งผู้เข้าสอบสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนพิเศษ

แจ้งผู้เข้าสอบสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบห้องเรียนพิเศษ นักเรียนสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบได้ที่เว็บไซต์รับสมัคร http://admission.damrong.ac.th/ หรือค้นหาจากลิ้งค์ต่อไปนี้ค้นหาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ฉบับมีเลขที่นั่งสอบ
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://bit.ly/3IC64cl
ค้นหาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ฉบับมีเลขที่นั่งสอบ
สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://bit.ly/3ImgFYJ