เรื่องแจ้งจากงานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ เรื่อง การเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

เรื่องแจ้งจากงานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ เรื่อง การเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประกาศผลสอบวันที่ 12 มีนาคม 2564 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกาศผลวันที่ 18 มีนาคม 2564