เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด”

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาพบปะคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔.๗ – ๔.๑๒ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ณ ห้องประชุมช่อสารภี