เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ของเทศบาลนครเชียงราย และจากกิจกรรมดังกล่าว ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 7000 บาท