ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’ Science Award 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Prime Minister’ Science Award 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากการคัดเลือกผลงานทั่วประเทศ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้ได้รับโล่รางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีและเงินรางวัล 50,000 บาท มอบโดยท่านดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565

ผู้พัฒนาโครงงาน

นายธนกร สาคุณ

นายวิษณุชัย หัตถกอง

นายณัฐชพน วงศาโรจน์

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร