สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ดำเนินโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่สำหรับให้นักเรียนที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และบุคลากร ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ดำเนินโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่สำหรับให้นักเรียนที่มีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และบุคลากร ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การใช้รถใช้ถนน เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถแก่นักเรียน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล ในโอกาสนี้นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว