สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามนิชลิน จำกัด ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สยามนิชลิน จำกัด ได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 ใบ โดยจัดสรรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่เข้าร่วมโครงการและสอบข้อเขียนผ่านในครั้งเดียวตามลำดับคะแนนสูงสุดของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๒ รุ่น