ต้อนรับผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ให้การต้อนรับผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย