วันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ให้การต้อนรับ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ให้การต้อนรับ ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์