วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้ารับการตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้ารับการตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook

Message us