วันที่ 22 กันยายน 2565 “ร้อยใจมุทิตา กษิณา ณ ดำรง”คณะผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 “ร้อยใจมุทิตา กษิณา ณ ดำรง”คณะผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ท่านผู้อำนวยการมานัส พรมรินทร์ คุณครูตุรายุ สิงหนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที ๑ (ภาษาอังกฤษ) คุณครูเพ็ญแข จิตมโนวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูแสงจันทร์ ธรรมเทศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมพิธีผู้เกษียณอายุราชการอำลานักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565