วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เพื่อดำเนินงานหารือแนวทางการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เพื่อดำเนินงานหารือแนวทางการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โอกาสนี้นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย เป็นประธานการประชุม

Message us