วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ร่วมกันระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนในโครงการฯ ด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานในที่ประชุม