วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โอกาสนี้ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566