วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต. รัตนพล บั้งเงิน สารวัตรจราจร จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ร.ต.อ. พงษ์พวรรณ์ พิบูลย์รังษี รองสารวัตรจราจร จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษษฏร์สงเคราะห์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต. รัตนพล บั้งเงิน สารวัตรจราจร จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ร.ต.อ. พงษ์พวรรณ์ พิบูลย์รังษี รองสารวัตรจราจร จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษษฏร์สงเคราะห์ โอกาสนี้ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณคณะวิทยากร

Message us