วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย โอกาสนี้นายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย และคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย