วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์จัดกิจกรรมตักบาตรวิถีธรรม วิถีไทย โดยมีนักเรียนรดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม