วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 19.19 น. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 19.19 น. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำโดยว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (GMS) ตำบลริมกก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

Message us