วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565