วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์กับเศรษฐกิจ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์กับเศรษฐกิจ โอกาสนี้นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพงษ์ยอดเพชร อาคารพระยอดเชียงราย