วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565