วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลแทนนักเรียน

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2564 นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลแทนนักเรียน จากการประกวดผลงานคลิปวีดีโอภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนักเรียนที่ชนะการแข่งขันได้แก่ นางสาวปุญญิศา ไชยสาร นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม.5.9 ได้รับรางวัลเป็น Ipad Air จำนวน 1 เครื่อง จาก Saint-Gobain Thailand และของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย โดยมีท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย M.Thierry MATHOU เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมกันนี้นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ยังได้รับเชิญจากท่านเอกอัครราชทูต ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับคุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส คณะกรรมการสมาคมฯ ผู้สนับสนุนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสถานทูตฯ และทางสถานทูตยังได้มอบของขวัญสำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์อีกด้วย