รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสื่อวิดีโอภายใต้หัวข้อ วัคซีนต้านโรค (VACINES : FIGHTING DISEASE)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา รักเดช นางสาวเบญญาพัร์ ข้าวก่ำ นางสาวกนกนาราเพียงแก้ว นางสาวพรรณิดา ชุมศรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสื่อวิดีโอภายใต้หัวข้อ วัคซีนต้านโรค (VACINES: FIGHTING DISEASE) ในกลุ่มประเทศอาเซียน