รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)