รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสามารถปริ้นเอกสารออกมากรอกและนำมายื่นในวันเวลาที่กำหนดตามประกาศ