รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ห้องสืบค้นข้อมูลโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์)