ยินดีต้อนรับ Miss Melody Camilo Balualua และ Miss Decerel Pilarca คุณครูจากประเทศฟิลิปปินส์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ยินดีต้อนรับ Miss Melody Camilo Balualua และ Miss Decerel Pilarca คุณครูจากประเทศฟิลิปปินส์ ปฎิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงยินดีต้อนรับ นักเรียนจากโครงการ Putney Student Travel และจากโครงการ National Grographic Students Expedition ร่วมทำกิจกรรม One Cultural Exchange แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย