มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดแต่งคำประพันธ์ “ร้อยรสอักษราค่าสุนทร”

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 “อัตลักษณ์อักษรา วัจนาสืบสำเนียง” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังกล่าว ในโอกาสนี้นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

🥇รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การประกวดแต่งคำประพันธ์ “ร้อยรสอักษราค่าสุนทร” ได้แก่

– นายเตชิน ฐานเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8

นางสาวณัฐนรี เก่งดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

– นางสาวสุนารี โกฎิยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5

– นายบริพัฒน์ อะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.8

และเด็กหญิงอริสา หลวงสุภา เข้าร่วมการประกวดอ่านข่าวหัวข้อ “อ่านข่าวเล่าเรื่องประเทืองสังคม”

Link : Facebook