พิธีเปิดห้อง STEM Lab

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดพิธีเปิดห้อง STEM Lab โดยนายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธี