พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนพานพิทยาคม และให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน