ผลการแข่งขัน นักกีฬาเทควันโดของทีม The Spirit เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด JUNPHA Taekwondo Championship 2023

ตามที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้ส่งทีมนักกีฬาเทควันโดของทีม The Spirit เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด “JUNPHA Taekwondo Championship 2023”
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดลำพูน

ผลการแข่งขันได้รับ 3 เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และ ๑ เหรียญทองแดง ได้แก่

1. เด็กหญิงอรรชนา ชูกลิ่น ม.2.9 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภท พุมเซทีม สายดำ รุ่นอายุ 13 – 14 ปี 1 เหรียญทองแดง ประเภท พุมเซเดี่ยว สายดำ รุ่นอายุ 13 – 14 ปี

2. เด็กชายฉัตรดนัย ไชยแก้ว ม.1.7 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 37 – 41 กิโลกรัม รุ่นอายุ 12 – 14 ปี

3. เด็กชายกมลเชษฐ์ แสงสว่าง ม.1.9 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 33 กิโลกรัม รุ่นอายุ 12 – 14 ปี

4. เด็กหญิงจิณณ์ณิชา แก้วคำ ม.1.2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภท ต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 38 – 42 กิโลกรัม รุ่นอายุ 11 – 12 ปี