ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาค 5 ภูมิภาค

ตามที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับภาค 5 ภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันต่อในระดับประเทศในรายการประกวดแข่งขันคลิปวีดีโอรีวิว “ของดีประจำจังหวัด” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น ได้ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่
นางสาวชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11
นางสาวสุชัญญา การคนซื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.11