ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็น นศท. ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งชายและหญิง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็น นศท. ประจำปีการศึกษา 2565 ให้เข้าร่วมไลน์กลุ่มตามลิงค์ที่แนบมานี้เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารในการสมัครเป็น นศท.https://line.me/R/ti/g/9fPXBVek3w