ประชาสัมพันธ์ค่าย DS Star Searching Year 2 ค้นฟ้า คว้าดาว จัดวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ค่าย “DS Star Searching #Year2 ค้นฟ้า คว้าดาว จัดวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 และรับสมัครภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเลือกสมัครตามความสนใจ ดังนี้
1. ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
2. การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
3. การเขียนจากรูปภาพ (Pictorial Writing)
4. กิจกรรม ครอสเวิร์ด (Crossword)
5. กิจกรรมสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee)
6. กิจกรรมการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ(Speech)
7. กิจกรรมรวมทักษะภาษาอังกฤษ (Multi Skills)
นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่1(ภาษาอังกฤษ) และสมัครได้ผ่าน QR Code จากโปสเตอร์ด้างล่างนี้ หรือตรงป้ายประชาสัมพันธ์หน้าลิฟท์ อาคาร 1 ชั้น 4