ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 30/38 ปี 2024/2025

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES
📣 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 30/38 ปี 2024/2025

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน YES – USA ทุนยอดเยี่ยม ทุนบุตรข้าราชการและทุนสมทบ
ระยะเวลา 1 เทอม – 1 ปีการศึกษา
✈️ เดินทางในปีการศึกษา 2567 กว่า 17 ประเทศ

คุณสมบัติ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 อายุ 15 – 18 ปี หากนักเรียนคนใดสนใจสมัครสอบ สามารถ ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.yesthailand.org/student-exchange/ หรือ

📞📱โทร (จ.- ส. 08.30 – 16.30) 0 2508 0099
หรือ มือถือ 081-6389706, 089-6850944, 092-0621139, 063-8788859, 081-3450532, 084-6730744