ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์)

ผู้สมัครสามารถปริ้นเอกสารออกมากรอกและนำมายื่นในวันเวลาที่กำหนดตามประกาศ