ประกาศ กิจกรรมปรับพื้นฐาน​ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK ภายใน​ 72​ ชั่วโมง